Als academisch en zelfstandig onderzoeker, workshop-facilitator, moderator en leraar zet ik me in voor een menselijker digitale samenleving. Ik faciliteer interventies gericht op betere dialoog binnen en tussen samenwerkende organisaties. En ik hou me graag bezig met het verbeteren van de machtspositie van burgers vis a vis technologische systemen en bureaucratische overheden.