In September 2019, met Stichting Gr1p organiseerden Tessel Renzenbrink en ik een workshop voor gemeente ambtenaren van Rotterdam over de ‘slimme stad.’

Het doel was om voorbij de hype van de slimme stad te kijken naar de concrete beslissingen die de gemeente Rotterdam moest maken over de ontwikkeling en implementatie van digitale infrastructuren. We vergeleken de digitaliseringstrategieën van verschillende steden en gingen op zoek naar het eigen Rotterdamse slimme stadsprofiel. Hoe vertaalt Rotterdam publieke waarden naar het digitale domein? Hoe maken we daarbij gebruik van de al aanwezige kennis en kunde binnen de gemeente? En hoe doen we dit in goed contact met de bewoners van Rotterdam?

De workshop was vond plaats tijdens het symposium ‘Beyond Smart Cities Today‘, georganiseerd door de Erasmus Universiteit in samenwerking met het Centre for Bold Cities en de Kenniswerkplaats Urban Big Data.