Samen met collega’s van Stichting Gr1p verzorg ik de cursus Grip op je digitale leefomgeving. Deze toegankelijke cursus biedt handvatten om bewuster en vrijer in de digitale samenleving te bewegen. In vier lessen geven we basaal inzicht in de technische werking van het internet, bespreken we de belangrijkste politieke en ethische issues en laten we zien welke keuzes mensen zelf kunnen maken in hun dagelijkse internetgebruik.

We verzorgden deze cursus onder meer voor de Volksuniversiteit Amsterdam.